Magazyny energii: klucz do bezpiecznej i efektywnej dystrybucji prądu

Na przestrzeni ostatnich lat, polski system elektroenergetyczny zaczął doświadczać zwiększonego obciążenia wobec rosnącej populacji prosumentów oraz użycia odnawialnych źródeł energii (OZE). Takie zmiany skłoniły do refleksji nad istotą magazynów energii, ich funkcją oraz potencjalnymi korzyściami.

Dynamiczne zjawisko rozwoju odnawialnych źródeł energii, szczególnie fotowoltaiki, zaobserwowane w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat, doprowadziło do powstania ponad 900 000 instalacji prosumenckich. Tak duża liczba mikroelektrowni generuje nowe wyzwania dla sieci dystrybucyjnej, nieprzygotowanej na dwukierunkowy przepływ energii. Może dochodzić do problemów z wprowadzaniem i odbiorem energii wyprodukowanej przez przydomowe instalacje, samoczynnym wyłączaniem się paneli fotowoltaicznych czy trudnościami z utrzymaniem bezpiecznego funkcjonowania systemu niskiego napięcia. W rezultacie, często odmawia się warunków przyłączeniowych dla nowych instalacji OZE.

Alternatywą dla tej sytuacji są magazyny energii, będące urządzeniami do przechowywania energii. Od lipca 2021 roku, w Polsce zaczęły obowiązywać nowe przepisy prawne dotyczące ich rozwoju. Wśród najistotniejszych zmian znajdują się: usunięcie podwójnych opłat dystrybucyjnych dla urządzeń magazynujących energię oraz możliwość uwzględnienia przez operatorów kosztów budowy magazynów energii w planach rozwoju.

Czym są magazyny energii ?

Magazyn energii to urządzenie lub zestaw urządzeń przyłączonych do sieci, które służą do przechowywania i dostarczania energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą, instalacja ta nie powinna generować emisji szkodliwych dla środowiska naturalnego. Ich montaż jest skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego powinien być wykonywany jedynie przez ekspertów. Magazyny energii umieszcza się najczęściej w pobliżu instalacji fotowoltaicznej, na przykład w garażu, kotłowni czy pomieszczeniach gospodarczych.

Zastosowanie magazynów Energii

Magazyny energii mają wiele potencjalnych zastosowań. Mogą one regulować moc przy niestabilnym działaniu instalacji fotowoltaicznej, stabilizować napięcie, zarządzać mocą bierną, ograniczać zamówioną moc, wyrównywać obciążenia, zapewniać moc przyłączeniową do ładowania samochodów elektrycznych czy eliminować zakłócenia mające wpływ na jakość energii elektrycznej.

Budowanie magazynów energii jest bardziej opłacalne niż przebudowa odcinków sieci przesyłowych i pozwala na eliminację dodatkowych opłat za przekroczenie zamówionej mocy oraz pobór energii biernej. Wpływa również na korzyści ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 i większe wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł.